Νέα:

              www.estiasi-anapsixi.gr

collapse collapse

Ενότητες


 
Πρόσφατα νομοθετήματα

 
Υπουργική απόφαση για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος   
Κύριοι άξονες της νέας Υγειονομικής Διάταξης
 


Καθορισμός  και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού  παραλίας - Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης
 
 

. Καθοδήγηση σε θέματα αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
. Εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
. Συστήματα HACCP - ISO 22000:2005 - ISO 9001:2008
. Υποστήριξη στα κρίσιμα σημεία ελέγχου.
. Διεκπεραίωση υγειονομικών υποθέσεων.
.  Άμεση νομική υποστήριξη.


Διαδικτυακή ενημέρωση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Α.Δ.Ε.Σ. 7372/2005 - Υπουργείο Ανάπτυξης                                     


Ροή Επικαιρότητας